• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Privacy Policy

Privacy statement

Dit is het privacy statement van Brazilian Brows Nederland (hierna: Brazilian Brows). Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

 1. Gebruik van persoonsgegevens

In dit hoofdstuk beschrijven wij per dienst voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslagen Brazilian Brows welke persoonsgegevens gebruikt.

WEBSITE

Doeleinden

Als je de website van Brazilian Brows bezoekt via Brazilianbrows.com (de “Website”), verzamelen wij een aantal gegevens om je goed van dienst te kunnen zijn.

 

 • Als je een online bestelling wilt doen zonder een account aan te maken, vragen wij je onderstaande gegevens in te vullen die wij nodig hebben voor het afhandelen van de bestelling en om contact met je te hebben over je bestelling:
 • naam, adres, bezorgadres, betaalgegevens, e-mailadres en telefoonnummer
 • Je kunt op de Website een account aanmaken, zodat je bij je volgende bezoek alleen hoeft in te loggen en niet opnieuw je gegevens hoeft op te geven. Om een regulier account aan te maken moet je een e-mailadres en een wachtwoord opgeven. In je account worden je online aankopen opgeslagen zodat je die altijd terug kunt vinden
 • Op de Website kun je je aanmelden voor de e-mail nieuwsbrief van Brazilian Brows. Je ontvangt de nieuwsbrief ook als je bij het aanmaken van je account toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven, tenzij je je hebt afgemeld. Je kunt je altijd afmelden voor communicatie van Brazilian Brows via de link onderaan elk ontvangen bericht of via je account. Je kunt je niet afmelden voor berichten die nodig zijn voor de afhandeling van bestellingen en andere noodzakelijke berichten. Om onze diensten te optimaliseren, wordt de effectiviteit van onze communicatie gemeten en geanalyseerd.
 • Via de Website kun je je aanmelden voor events van Brazilian Brows of onze partners. Je moet hiervoor inloggen via je account en je e-mailadres opgeven. Indien je iemand mee wilt nemen naar het event, hebben wij ook het e-mailadres van je gast nodig om hem/haar te informeren over het event.
 • Om de Website te laten werken hebben wij bepaalde informatie nodig. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt je computer te herkennen), het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het besturingssysteem dat je gebruikt, de pagina’s die je op onze Website bezoekt. Ook maken wij gebruik van cookies. Meer informatie hierover lees je in onze cookie statement
 • Wij zijn voortdurend bezig om onze diensten en producten te optimaliseren en vernieuwen. De persoonsgegevens die wij via onze Website verkrijgen, gebruiken wij daarom voor analysedoeleinden en om de Website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

Grondslag

De belangrijkste wettelijke grondslag voor de verwerking van je gegevens door Brazilian Brows via de Website is dat deze nodig is om te voldoen aan een tussen jou en Brazilian Brows gesloten overeenkomst, zoals het afhandelen van jouw bestelling. Soms is de verwerking nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting een financiële administratie bij te houden. Het toesturen van nieuwsbrieven is gebaseerd op de grondslag van jouw toestemming. Verder heeft Brazilian Brows een gerechtvaardigd bedrijfsbelang om diensten te optimaliseren en te vernieuwen.

 1. Gebruik persoonsgegevens door derden

Je persoonsgegevens worden alleen in de volgende gevallen met derde partijen gedeeld:

 • met je uitdrukkelijke toestemming;
 • indien dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld voor het afleveren van een bestelling of het afhandelen van betalingen;
 • met partijen die voor Brazilian Brows als verwerker optreden in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 • als Brazilian Brows op juridische gronden verplicht is om je gegevens te verstrekken;
 • in verband met de (mogelijke) verkoop van (onderdelen van) Brazilian Brows aan een andere partij.
 1. Rechten
 • Je hebt recht op inzage in je opgeslagen gegevens en je hebt het recht om te verzoeken deze gegevens te corrigeren, te beperken, blokkeren of wissen.
 • Je toestemming voor gebruik van je persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden kun je te allen tijde intrekken.
 • Verzoeken in verband met jouw bovenstaande rechten kun je sturen aan [email protected]
 1. Overdracht onderneming

Brazilian Brows kan haar onderneming / haar diensten overdragen aan een derde partij. In dat geval zullen ook je persoonsgegevens worden doorgegeven aan de betreffende partij. We zullen je hierover tijdig vooraf informeren. Indien je onze diensten daarna niet wilt blijven gebruiken, kun je ons verzoeken je gegevens te verwijderen.

 1. Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. Gegevens die nodig zijn voor jouw bestelling worden bewaard tot 2 jaar na de besteldatum tenzij je een account hebt aangemaakt in welk geval je bestelhistorie 5 jaar zichtbaar blijft in je account. Financiële gegevens worden tot 7 jaar na besteldatum bewaard om te voldoen aan onze boekhoudplicht en de belastingwetgeving. Contactgegevens voor direct marketing worden bewaard zolang je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrieven tot een jaar daarna. Tenslotte kunnen wij jouw gegevens bewaren voor zolang dat nodig is voor statistische en analyse doeleinden en indien dat nodig is voor de behandeling van geschillen.

 1. Doorgifte naar landen buiten de EU

Je gegevens worden door Brazilian Brows in de EU opgeslagen. Bij de verwerking van cookies conform ons cookiestatement wordt gebruik gemaakt van partijen, zoals Adobe, Google en Doubleclick, die zijn gevestigd in de VS. De VS bieden niet eenzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens als geldt binnen de EU. Ook de social media als Instagram waaraan jouw gegevens voor direct marketing doeleinden kunnen worden verstrekt, verwerken gegevens in de VS. De genoemde partijen zijn echter gecertificeerd onder het EU-VS PrivacyShield waardoor de bescherming van jouw persoonsgegevens niettemin op vergelijkbare wijze wordt gewaarborgd. Indien derde partijen die ten behoeve van ons gegevens verwerken, je gegevens doorgeven naar landen buiten de EU kan het niveau van het recht op bescherming van persoonsgegevens lager zijn dan in de EU. Door het gebruik van de diensten van Brazilian Brows geef je toestemming voor de doorgifte van je persoonsgegevens buiten de EU.

 

 1. Externe hyperlinks op onze Website

Om je zo volledig mogelijk van dienst te kunnen zijn, vind je op onze Website ook hyperlinks naar websites van derden. Wij hebben op geen enkele wijze invloed op de inhoud en de vormgeving van de websites van andere aanbieders. Onze privacyverklaring is dan ook niet op deze websites van toepassing.

 1. Beveiliging

Brazilian Brows neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen. 

 1. Wijziging van de privacyverklaring

Brazilian Brows behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Zorg ervoor dat je bij elk gebruik van onze diensten op de hoogte bent van de op dat moment geldende privacyverklaring. Van belangrijke wijzigingen zullen wij je op de hoogte stellen.

 1. Contactgegevens betreffende privacyverklaring

Vragen betreffende je gegevensbescherming kun je richten aan [email protected].

Onze functionaris voor de gegevensbescherming kun je benaderen via [email protected] Indien je het niet eens bent met de verwerking van jouw persoonsgegevens of de afhandeling van de verzoeken door Brazilian Brows, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.